Cenne doświadczenie – wywiad w Telewizji Sfera

Cenne doświadczenie – wywiad w Telewizji Sfera

Nasi uczniowie wypowiadają się na temat pobytu na praktykach: początek informacji – 3 min.25 sek.