Rozmowy kwalifikacyjne i ogłoszenie listy uczestników

Rozmowy kwalifikacyjne i ogłoszenie listy uczestników

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami do wyjazdu na praktyki zagraniczne z projektu „Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą na Dobry Start w Zawodzie” do Portsmouth odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia. Ogłoszenie listy uczestników nastąpi 1 września. Wyjazd grupy jesiennej przewidziany jest na 24 lub 25 października.