Nabór II grupy stażystów

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd drugiej 10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt. “Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”, który odbędzie się w kwietniu br. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas II – III technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk. O wyborze kandydatów zdecyduje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego i wychowawcy klas. Pierwszeństwo udziału w praktykach maja uczniowie, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. Nabór trwa do  20 lutego 2015.

Kryteria naboru uczestników:

 1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
  2. Wysoka średnia ocen uzyskana w I semestrze roku szk. 2014/15
  3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
  4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
  5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
  6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
  7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 20.02.2015 elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com
  8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 20.02.2015
  9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, nastąpi wybór innego stażysty z listy rezerwowej
  10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 20.02.2015

 

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com .

Uczniowie którzy złożyli podania przed wyjazdem pierwszej grupy nie muszą ponownie aplikować. Ich podania zostaną ponownie rozpatrzone.

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *