Rekrutacja

erasmus+logo_mic

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: Dyrektor szkoły, wicedyrektor/koordynator programu Erasmus+, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele języka angielskiego i wychowawcy klas uczniów, którzy wnioskowali o wyjazd na praktyki do Portsmouth, ogłasza skład grupy uczniów zakwalifikowanych na wyjazd na praktyki zagraniczne do Portsmouth w Wielkiej Brytanii z projektu  „Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą na Dobry Start w Zawodzie„:

W zawodzie technik elektryk:

1. Krzysztof Lip

2. Mateusz Skwarek

3. Bartosz Szymański

4. Damian Zajączkowski

5. Dawid Zarębski

W zawodzie technik logistyk:

1. Wojciech Bartoszek

2. Wojciech Gajecki

3. Marcin Pietrz

4. Sergiusz Stefan

5. Jakub Surdyk

Lista rezerwowa:

Szymon Rajda

Marek Wojcieszek

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest pisemna zgoda rodziców, 100% – procentowy udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym i poprawnie wypełniona dokumentacja aplikacyjna przygotowana przez naszego partnera Training Vision. Wyjazd odbędzie się w terminie 12.04 – 09.05.2015.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 27.02 na dużej przerwie w sali 25.

11logo

 

 

 

 


 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd drugiej 10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt. “Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”, który odbędzie się w kwietniu br. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas II – III technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk. O wyborze kandydatów zdecyduje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego i wychowawcy klas. Pierwszeństwo udziału w praktykach maja uczniowie, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. Nabór trwa do  20 lutego 2015.

Kryteria naboru uczestników:

 1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
  2. Wysoka średnia ocen uzyskana w I semestrze roku szk. 2014/15
  3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
  4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
  5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
  6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
  7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 20.02.2015 elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com
  8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 20.02.2015
  9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, nastąpi wybór innego stażysty z listy rezerwowej
  10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 20.02.2015

 

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com .

Uczniowie którzy złożyli podania przed wyjazdem pierwszej grupy nie muszą ponownie aplikować. Ich podania zostaną ponownie rozpatrzone.

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose

 

 

 


Lista uczniów wstępnie zakwalifikowanych do udziału w praktykach zagranicznych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii w ramach projektu: „Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą Na Dobry Start W Zawodzie” – I Grupa:

 1. Angelika Garus
 2. Kinga Matuszczyk
 3. Patrycja Preszer
 4. Tomasz Barszczewski
 5. Robert Powała
 6. Mateusz Jurzyca
 7. Kamil Sułkowski
 8. Aleksander Rohn
 9. Patryk Janczura
 10. Marek Wlazło

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców, 100% – procentowy udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym i pozytywny wynik kursu językowego na platformie internetowej Komisji Europejskiej oraz poprawnie wypełniona dokumentacja aplikacyjna.

Lista rezerwowa:

 1. Wojciech Bartoszek
 2. Wojciech Gajecki
 3. Stefan Sergiusz
 4. Jakub Surdyk
 5. Bartłomiej Stokłosa
 6. Bartosz Gawenda
 7. Paweł Silski
 8. Marcin Pietrz

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór na wyjazd pierwszej 10-osobowej grupy uczestników stażu z projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie”, który odbędzie się pod koniec października br. Udział w projekcie mogą zgłaszać uczniowie klas II – IV (obecne I, II i III) technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk. O wyborze kandydatów zdecyduje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, Kierownik Szkolenia Praktycznego i wychowawcy klas. Pierwszeństwo udziału w praktykach maja uczniowie, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. Nabór trwa do końca sierpnia 2014. Wyniki w pierwszym tygodniu września.

Kryteria naboru uczestników:

1. Zainteresowania w kierunku kształconego zawodu.
2. Wysoka średnia ocen uzyskana w roku szk. 2013/14
3. Dobre umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego.
4. Bardzo wysoka kultura osobista i nienaganna postawa moralna
5. Aktywna postawa ucznia na terenie szkoły i klasy
6. Udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w konkursach i olimpiadach
7. Złożenie podania wraz CV i listem motywacyjnym w języku polskim i angielskim – do 25.08.2014 w tym elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com
8. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami – do 4.09.2014
9. W przypadku braku akceptacji któregoś z kandydatów przez szkołę lub firmę, wybór innego stażysty z listy rezerwowej
10.Ogłoszenie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej wraz z podaniem programu przygotowań do wyjazdu – do 5.09.2014

Prosimy o składanie dokumentów elektronicznie na adres: tolstoj4@gmail.com , a w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 

Wzór CV w jęz. Angielskim można pobrać ze strony http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions lub online https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose