O projekcie

cropped-logo-na-koszulkę-ready.jpg

Projekt „Rozwój Kompetencji Kluczowych Szansą Na Dobry Start w Zawodzie” został stworzony w celu nabycia i doskonalenia umiejętności i kompetencji kluczowych, do których należą m. in. takie umiejętności jak komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność współpracy z innymi ludźmi jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem. Wpływ tych kompetencji na jakość pracy zespołu jest ogromny. Same umiejętności i wiedza teoretyczna  – czysto techniczna, specyficzna dla danego zawodu jest często niewystarczająca w dobie wysokiej specjalizacji personelu technicznego w firmach. Dlatego też elementy tzw. inteligencji emocjonalnej, na którą niewątpliwie składają się tzw. umiejętności miękkie (soft skills) i przekrojowe pełnią często rolę ważniejszą, niż wiedza merytoryczna. Stąd istotne wydaje się być położenie nacisku na te właśnie kompetencje naszych uczniów w trakcie miesięcznych staży w miejscowości Portsmouth na południowym wybrzeżu Anglii. Projekt dotyczy wyjazdów na miesięczne praktyki uczniów technikum w zawodach technik elektryk i technik logistyk w 10 – osobowych grupach w trybie jesień – wiosna. W sumie w ciągu 2 lat w czterech grupach wyjedzie 40 uczniów. Każdej grupie towarzyszy nauczyciel ze szkoły oraz opiekunowie z ramienia partnera i firm goszczących. Partner zagraniczny – firma Training Vision zapewnia miejsca praktyk adekwatne do profilu szkolenia naszych uczniów, między innymi: Mr Pine & Sons, British Heart Fundation-Electrical and Furniture, Direct Carpet Centre, InfonetMedia, SEEKIT, Spinnaker Waste, Sue Ryder  i Homebase. Ocenę nabytych umiejętności określa dokument ECVET Skills Portfolio, na podstawie którego uczniowie otrzymują certyfikaty ECVET. Oprócz tych certyfikatów praktykanci otrzymują certyfikaty ukończenia stażu wystawione przez naszego partnera, certyfikaty Europass Mobilność i certyfikaty ukończenia kursu językowego odbywającego się w trakcie pierwszych dwóch tygodni pobytu. Ważnym elementem całego projektu jest program przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego przed rozpoczęciem stażu oraz program kulturowy w trakcie pobytu. Wycieczki do miejsc o walorach poznawczych, takich jak: Londyn, Wyspa Wight, Stonehenge, Winchester, Salisbury i inne pozwalają poznać specyfikę Wielkiej Brytanii z jej bogatą historią i kulturą. Uczniowie są zakwaterowani u rodzin angielskich, co ułatwia im szlifowanie języka angielskiego i poznanie kultury i obyczajów Anglików. Na każdym etapie będzie prowadzona wszechstronna ewaluacja, a w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu działania upowszechniające. Po powrocie ze stażu uczniowie otrzymują stosowne oceny z praktyk miesięcznych i wpisy na świadectwie.